Regulamin

Regulamin Newslettera
1. Wysłanie powyższego formularza (zwanego dalej „Formularzem”) oznacza, że Użytkownik
dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
2. Wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta przez
Użytkownika.
3. Jeśli w Formularzu Użytkownik wskazał swoje dane osobowe, wysłanie Formularza przez
Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Wydawnictwo Afera z siedzibą we Wrocławiuw celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
Powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika
oświadczenia o zgodności z prawdą wskazanych danych osobowych.
4. Wydawnictwo Afera z siedzibą we Wrocławiu informuje, że:
a) podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
b) Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych,
c) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
5. Wydawnictwo Afera z siedzibą we Wrocławiu jest uprawnione do ewentualnego
powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z zachowaniem wymogów
wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.